చపాతీ పిండి షార్ట్ ఫీలిం || Chapathi Pindi Telugu Short Film 2021 | SKS MOVIE MISSION |

చపాతీ పిండి షార్ట్ ఫీలిం || Chapathi Pindi Telugu Short Film 2021 | SKS MOVIE MISSION | ||Writer, budalaprashanth Director & Editor : deva Cast : Aravind Banjara venkateshwari malla .potti praveen. deva Camera: siddhu banjara Speaciell Thanks to Director Rajb…

చపాతీ పిండి షార్ట్ ఫీలిం || Chapathi Pindi Telugu Short Film 2021 | SKS MOVIE MISSION |

Source

0
(0)

చపాతీ పిండి షార్ట్ ఫీలిం || Chapathi Pindi Telugu Short Film 2021 | SKS MOVIE MISSION |

||Writer, budalaprashanth Director & Editor : deva
Cast : Aravind Banjara venkateshwari malla .potti praveen. deva
Camera: siddhu banjara
Speaciell Thanks to Director Rajb Kumar,
Kishore Karthik,
P. Goverdhan Reddy
Eswara,
Producer: SKS Venket

#sksflymusicv
#Telugucomedy
#Telugucomedyshortfilm 2021
#Telugutrendingshortfilm
#ARAVINDBANJARAACTOR
#LatestcomedyTelugushortfilm
#sksmoviemission
#villagesrinuvideos
#budalaprashanth
#ChapathiPindi

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *